• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
ضخامت ( H )  

خار متری

K-6885(L)-03-03

با مشخص نمودن مقدار ضخامت چهار پهلو یا خار متری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
مقدار سفارش بر حسب سانتی متر می باشد.
در صورت استفاده از تلفن همراه , برای مشاهده نقشه تلفن همراه خود را افقی
و برای برای وارد کردن تعداد سفارش از اعداد انگلیسی استفاده نمایید .
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند