• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
5052.5358
قطر یا سایز ( D )  

مهره چاکنت

دانلود استاندارد

N-981-10

با مشخص نمودن مقدار قطر , مهره چاکنت مورد نظر خود را انتخاب نمایید .
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند .
در صورت استفاده از تلفن همراه , برای مشاهده نقشه تلفن همراه خود را افقی
و برای برای وارد کردن تعداد سفارش از اعداد انگلیسی استفاده نمایید .

مهره چاکنت35

گام 1.5
مهره چاکنت 35 ( KM/7 ) 28002 25410 تومان موجودی :10


کالا های مرتبط

وضعیت کالا :موجود
قیمت کالا : 7600 6897 تومان