• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
4105.97
سایز یا قطر (D)  

مهره پرچی ( بدون لبه )

دانلود استاندارد

N-25-03

با مشخص نمودن مقدار قطر , مهره پرچی بدون لبه مورد نظر خود را انتخاب نمایید .
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند .
در صورت استفاده از تلفن همراه , برای مشاهده نقشه تلفن همراه خود را افقی
و برای برای وارد کردن تعداد سفارش از اعداد انگلیسی استفاده نمایید .

مهره پرچی ( بدون لبه ) M4

ضخامت ورق محل نصب 2 - 5.
قطر سوراخ محل نصب 6
مهره پرچی ( بدون لبه ) M4 550 460 تومان موجودی :2500