• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
22.54.88
قطر یا سایز ( D )  
طول ( L )  

پیچ سر استوانه استیل

دانلود استاندارد

S-7985-A2-2.0-05

با مشخص نمودن مقدار قطر و طول, پیچ سر استوانه استیل مورد نظر خود را انتخاب نمایید
کلیه مقادیر بر حسب میلیمتر می باشند
در صورت استفاده از تلفن همراه, برای مشاهده نقشه قطعه, تلفن همراه خود را به صورت افقی نگهدارید

پیچ سر استوانه M2.5 x 8 استیل

قطر سوراخ مورد نیاز جهت قلاویز 2.00
گام 0.45
پیچ سر استوانه M2.5x 8 استیل (304) 1102 918 تومان موجودی :195