• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
2.82.512
قطر یا سایز ( D )  
طول ( L )  

پین چاکدار

دانلود استاندارد

P-1481-08-040

با مشخص نمودن مقادیر قطر و طول پین چاکدار مورد نظر خود را انتخاب نمایید
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند
در صورت استفاده از تلفن همراه, برای مشاهده نقشه قطعه, تلفن همراه خود را به صورت افقی نگهدارید

پین چاکدار 2.5x12

پوشش سیاه ( سمانته )
قطر سوراخ مورد نیاز جهت نصب 2.50
پین چاکدار 2.5x12 1249 961 تومان موجودی :200