• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
سایز یا قطر ( D1-D2 )  

بست فلزی

دانلود استاندارد

ST-3017-008-013

با مشخص نمودن مقدار قطر , بست مورد نظر خود را انتخاب نمایید .
کلیه ابعاد بر حسب میلیمتر می باشند .
در صورت استفاده از تلفن همراه , برای مشاهده نقشه تلفن همراه خود را افقی
و برای برای وارد کردن تعداد سفارش از اعداد انگلیسی استفاده نمایید .بست فلزی طبق استاندارد DIN 3017 با عرضهای مختلف تولید می شود . با توجه به امکان وجود نشتی سیال داخل لوله , شرایط آب و هوایی مختلف و ... برای جلو گیری از خوردگی , بست ها از مواد مقاوم به خوردگی تهیه شده یا دارای پوشش مناسبی می باشند . این مدل بست برای جلوگیری از باز شدن لوله های غیر فلزی حاوی سیال ( آب ,موادنفتی ,گاز و ... ) در نقطه بسته شدن به اتصال مربوطه استفاده می شود . هر بست می تواند یک دامنه از قطر را پوشش دهد و بر همین اساس هم نام گذاری می شود ( کمترین و بیشترین قطر قابل استفاده ) . در هنگام انتخاب بست باید فشار داخل لوله مورد توجه قرار بگیرد . هر چه قدر فشار داخل لوله بیشتر باشد باید از بست با عرض بیشتر استفاده کرد  تا امکان نشت سیال یا باز شدن لوله از بین برود . در صورت فشار بیش از حد باید از اتصال مناسب تری نسبت به بست استفاده کرد