• سبد کالای شما خالی می باشد.
نام کالا تعداد قیمت
جمع: تومان
 

نحوه محاسبه قطر مته

نحوه محاسبه قطر مته قبل از انجام قلاویز کاری به صورت کاربردی

مطابق با استاندارد ISO  نحوه محاسبه قطر مته برای انجام قلاویز به صورت زیر میباشد 

D=d-p

D = قطر مته 

d = قطر نامی پیچ 

p = گام پیچ 

مثال :  برای سوراخکاری و قلاویز قطعه جهت نصب  پیچ M6 با گام 1 میلیمتر باید از مته 5  استفاده کرد 

موارد کاربردی : 

- رابطه فوق یک  فورمول عمومی می باشد باید در نظر داشت با افزایش سختی قطعه و ضخامت آن قطر مته هم باید اندکی  بیشتر در نظر گرفته شود 

- درصورتی که سوراخکاری با دریل دستی یا با سه نظام و مته معیوب انجام شود قطر سوراخ از قطر مته بزرگتر است 

- در صورت سوراخکاری اشتباه ( به عنوان مثال سوراخکاری با مته 8 برای پیچ M8 ) باید از هلی کویل استفاده شود 

- سوراخکاری و قلاویز برای نصب هلی کویل مطابق با استاندارد خاص خود باید انجام شود